Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 30 март 2022 г.