Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 31 март 2022 г.