Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 31 януари 2023 г.