Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 31 юли 2023 г.