Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 4 април 2022 г.