Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 4 ноември 2021 г.