Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 4 октомври 2021 г.