Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 5 април 2022 г.