Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 5 октомври 2021 г.