Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 6 април 2022 г.