Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 6 април 2023 г.