Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 6 октомври 2020 г.