Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 6 октомври 2021 г.