Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 6 юли 2023 г.