Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 7 април 2022 г.