Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 7 април 2023 г.