Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 7 октомври 2020 г.