Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 7 октомври 2021 г.