Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 8 април 2022 г.