Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 8 февруари 2023 г.