Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 8 октомври 2021 г.