Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 8 септември 2020 г.