Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 8 юни 2022 г.