Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 9 април 2021 г.