Екипът на РИОСВ – София се включи в кампанията на МОСВ ,,Да сложим точка на замърсяването”

29 май 2023 | 12:05

В рамките на кампанията на МОСВ, която се провежда под мотото: „Да сложим точка на замърсяването“, експерти на РИОСВ – София почистиха  замърсени терени около Посетителския център „Витоша“, хижа „Алеко“ и подходите към резерват „Бистришко бранище“.

Целта на кампанията е да се повиши общественото съзнание  в сферата на опазването на околната среда, като се даде личен пример и се демонстрира ангажираност от хората, отговорни за прилагане на екологичното законодателство.

В инициативата за почистване на замърсени терени бяха събрани предимно битови отпадъци  като хартиени и найлонови торбички, пластмасови и стъклени бутилки, чаши и сламки за еднократна употреба, кенчета и др.

РИОСВ – София отправя апел към всички граждани  да изхвърлят отпадъците си само на определените за това места, а при установяване на замърсявания с отпадъци да подават сигнали до  съответните общински администрации по местонахождение на замърсяването.