Експерти на РИОСВ-Шумен отреагираха с незабавна проверка на т.нар. „фекално езеро“

14 септември 2021 | 17:50

Експерти на РИОСВ-Шумен отреагираха с незабавна проверка на т.нар. „фекално езеро“ в шуменския квартал Дивдядово във връзка с публикации в електронни медии за „наличие на езеро от фекалии, заради преливаща помпена станция“. При проверката не бе констатирано наличие на оводнена територия, но се установи преливане на отпадъчни води от черпателния резервоар по бетонираната част на площадката на Канализационната помпена станция в кв. „Дивдядово“. Тези води, които са водосбор от битово-фекалните отпадъчни води от кв. Дивдядово и дъждовни води, се събират в околовръстната бетонова канавка и се изливат в яз. Соара.

Взети са общо четири водни проби. Три по заявка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ от повърхностни води и една от отпадъчни води, по заявка на РИОСВ-Шумен.      

В хода на проверката с писмо от „ВиК-Шумен“ ООД информират регионалната екоинспекция и Басейнова дирекция „Черноморски район“ за възникнала аварийна ситуация на помпената станция.

Дадено е предписание на „ВиК – Шумен“ ООД да бъде преустановено изтичането на отпадъчни води към язовир Соара. В срок до края на днешния ден да се отстрани аварията, а в рамките на един месец да се предвиди техническа възможност за отвеждането им, в случай на аварийна ситуация, до Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Шумен.