Експерти на РИОСВ – София на място проследяват процеса на спиране подаването на природен газ към МК „Кремиковци” АД

15 май 2009 | 10:03


Експерти на РИОСВ – София на място проследяват процеса на спиране подаването на природен газ към МК „Кремиковци”. От 9 часа днес започна фактическото спиране на горивото и поддържането на температурния режим на Коксохимично производство, съгласно утвърдения авариен план. Няма промяна в резултатите на измерваните показатели за качеството на атмосферния въздух в района. Експерти на РИОСВ – София, съвместно с мобилната лаборатория към ИАОС ще останат на място до окончателното спиране на газоподаването.