Експерти от РИОСВ Хасково взеха участие в работна среща по оказване на първа помощ на бедстващи диви животни

16 декември 2021 | 10:27

Експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково взеха участие в първата от поредицата срещи с институции в рамките на проект Живот за белошипата ветрушка“.


Темата на срещата бе „Оказване на първа помощ на бедстващи диви животни“ с фокус белошипата ветрушка. В рамките на два дни, представители на Регионалните инспекции по околна среда и водите, дирекции на природни и национални паркове и еколози на общини от цялата страна получиха ценни съвети и практически указания за работа с бедстващи диви животни.

Събитието бе разделено на практическа и теоретична част. С поредица от презентации екипът на „Зелени Балкани“ запозна участниците с целите и дейностите по проекта, разпознаването на белошипата ветрушка в природата, разпространението на вида у нас, методите на отглеждане и размножавана в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, методите на освобождаване на птиците в природата, типовете изкуствени платформи, които се поставят.

Практическата част от обучението се осъществи в амбулаторията на Спасителния център, където под ръководството на ветеринарните лекари, участниците имаха възможността да упражнят своите умения по оказване на първа помощ на диви животни. Едновременно с това, гостите на събитието посетиха волиерите в Центъра, дом на белошпите ветрушки и се запознаха с живота им отблизо и грижите, които екипът на Центъра ежедневно полага за тях.


Всички участници в срещата получиха комплект за оказване на първа помощ на бедстващи диви животни, както и ръководство към него.