Експерти от РИОСВ – Велико Търново се отзоваха на сигнал за паднал от гнездото малък щъркел

25 май 2021 | 14:31

Експерти от РИОСВ – Велико Търново се отзоваха на сигнал за паднал от гнездото малък екземпляр от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia) в село Дичин, община Велико Търново.

Състояние му е добро и е изпратен за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Белият щъркел е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.