Експертите на РИОСВ – Велико Търново съставиха акт на “Захарни заводи”АД заради допуснато запалване на въглища

07 август 2008 | 11:04


Експертите на РИОСВ – Велико Търново съставиха акт на “Захарни заводи”АД, гр. Горна Оряховица за неизпълнение на дадено предписание за недопускане на самозапалване на въглища на територията на завода.
Санкцията бе наложена след проверка по подаден сигнал вчера в 22,00 часа от гражданите на кв.”Калтинец”, гр. Горна Оряховица за неприятна миризма и дим в квартала. Експертите от екоинспекцията са констатирали, че на площадката за съхранение на въглища на “Захарни заводи” АД е станало самозапалване на намиращите се там въглища. Операторът е взел незабавни мерки и пожарът е бил овладян. Веднага е започнато уплътняване на въглищата с цел ограничаване достъпа на кислород и прекратяване на процеса на горене. Организирано е денонощно дежурство на противопожарен автомобил на фирмата на площадката.
По данни от Гражданска защита няма концентрация над допустимите норми на вредни вещества във въздуха и няма опасност от обгазяване на населението в района на предприятието.
За неизпълнение на предписание, съгласно Закона за опазване на околната среда се предвижда санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева.