Фестивалът „Партньор на Биосферен парк „Централен Балкан“ ще събере  занаятчии, местни производители и артисти

26 септември 2023 | 14:49

 

  • Датите за провеждане на събитията са 1 октомври в Севлиево на централния градски площад, 7 октомври в Троян пред Туристическия информационен център, 20 октомври в село Антон на централния площад и 21 октомври в Карлово пред начално училище „Васил Левски – 1861 г.“

Местни занаятчии, производители на традиционни продукти и артисти ще участват през октомври в разнообразни прояви в общините, граничещи с Национален парк „Централен Балкан“ – Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон. Техните територии са разположени в преходната зона на Биосферен парк „Централен Балкан“ и обхващат 80,56% от общата му площ.

Инициативата „Партньор на Биосферен парк „Централен Балкан“ включва различни събития – демонстрации на занаяти и дегустация на местни продукти, еко занимания за деца, дискусионен панел за добри практики за устойчиво развитие на териториите, фото изложба. Организиран е и информационен щанд за двете ЮНЕСКО отличия в региона – Биосферен парк „Централен Балкан“ и буковите гори на Националния парк, включени в сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

Участници в партньорската мрежа са творци, занаятчии, предприемачи, производители, доставчици на туристически услуги, дейци в културни институции – всички са регистрирани и реализират своята дейност на територията на Биосферния парк в землищата на общините от преходната зона.

Датите за провеждане на събитията са 1 октомври в Севлиево на централния градски площад, 7 октомври в Троян пред Туристическия информационен център, 20 октомври в село Антон на централния площад и 21 октомври в Карлово пред начално училище „Васил Левски – 1861 г.“. Организатор е Дирекция „Национален парк „Централен Балкан“ съвместно с общините.

Идеята е да се демонстрира и поощри прилагането на устойчиви практики, гарантиращи стопанското развитие на граничещите с парка общини при опазване на природата в тях, да бъдат подкрепени културните инициативи, регионалните туристически продукти и природосъобразните земеделски практики, както и да се подобри разбирането за важността на екосистемните услуги в района.

„Централен Балкан“ е един от четирите български биосферни парка (заедно с „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“), обявени през 2017 г. по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО. В съвременните биосферни резервати освен зони за строга защита, се обособяват и „буферни“ зони, както и „преходни“ зони, в които се поощрява прилагането на устойчиви стопански практики, основани на екосистемните услуги и предимствата от близостта със защитената територия.