Министерството на околната среда и водите обяви защитена зона „Камчия“