Министър Асен Личев ще предложи за държавна почит участниците в спасителния екип край Камен бряг

  • Министър Асен Личев ще предложи за държавна почит участниците в спасителния екип край Камен бряг - 1