МОСВ проведе семинари за укрепване на институционалния и административен капацитет на Северна Македония по глава “Околна среда” в процеса на присъединяване към ЕС