Отчетено е постепенно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели във водата край Камен бряг

  • Отчетено е постепенно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели във водата край Камен бряг - 1
  • Отчетено е постепенно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели във водата край Камен бряг - 2
  • Отчетено е постепенно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели във водата край Камен бряг - 3