Първа среща на Работната група за определяне и одобряване на природозащитните приоритети и цели на защитените зони от Натура 2000 - "Кресна" и "Кресна-Илинден", 25 март 2022 г.

  • Първа среща на Работната група за определяне и одобряване на природозащитните приоритети и цели на защитените зони от Натура 2000 -