Служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова пое поста от Борислав Сандов