Учредително заседание на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите