Започна извозването на старите пестициди за обезвреждане във Франция