Информационен бюлетин за състоянието на водите за месец април 2022 г.