Информационен бюлетин за състоянието на водите за месец август 2023 г.