Информационен бюлетин за състоянието на водите за месец февруари 2023 г.