Информационен бюлетин за състоянието на водите за месец март 2023 г.