Информационен бюлетин за състоянието на водите за месец октомври 2022 г.