Информационен бюлетин за състоянието на водите за месец юли 2023 г.