Информационен бюлетин за състоянието на водите за месец юни 2023 г.