Инициативата „Градските реки“ на министър Юлиян Попов започва от София

24 февруари 2024 | 11:27

 

Представители на институции, научни и граждански организации обединяват усилията си за възстановяване на доброто състояние на реките

„Ще направим план за действие за екологичното възстановяване на градските реки, като започваме с фокус върху реките на София“. Това обяви министърът на околната среда и водите Юлиян Попов вчера при откриването на среща с всички заинтересовани страни, която постави началото на инициативата за екологизация на градските реки.

Той обясни, че с инициативата „Градските реки“ Министерството на околната среда и водите търси възможности и партньорство с местните власти и различни обществени организации за осъществяване на проекти за устойчиво използване на екосистемните услуги, свързани с градските реки, и на потенциала им за подобряване на градската среда.

„Столична община има сериозен ангажимент към идеята за екологизация на реките в София“, потвърди в отговор Надежда Бобчева, заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“. Тя съобщи, че вече е подготвен проект за крайречен парк в квартал „Манастирски ливади – Изток“, има идеи и други зони да станат крайречни паркове.

В дискусията министър Попов сподели, че заедно с експерти и проверяващи той вече е обиколил няколко реки в София, за да се изследват причините за най-замърсените участъци. „В София правим обстоен мониторинг на основните реки, който показва, че Перловската река е чиста до вливането на Боянската река в нея“, каза зам.-министър Петър Димитров. Неизградена канализация в южните квартали на града, директни зауствания на потребителите и смесената канализационна система са основните причини за замърсяванията на реките в столицата, потвърди заместник-изпълнителният директор на „Софийска вода“ Станислав Станев.

Предстои резултатите от проверките на МОСВ, които продължават, да бъдат  обобщени в доклад, на основата на който да се очертаят възможните мерки за подобряване на екологичното състояние на реките.

Участниците в обсъждането се обединиха около тезата, че в плана за действие за всяка река трябва да се маркират потенциалните възможности за изграждане на паркове и места за отдих, а на опасните участъци да се вземат превантивни мерки срещу наводнения при дъждове и повишаване на речните нива.

„Нека определим участъци под зелен флаг и да работим за екологизирането на реките. Бетонното корито не може да осигури самопречистване на реката, но можем след него да изградим среда, в която да се развият естествените процеси“, предложи Милена Павлова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Ивона Грозева от МОСВ припомни, че градските реки са част от решенията за противодействие на наблюдаваните екстремни явления като горещи вълни и големи извалявания, свързани с промените в климата.

Мартин Янков от фондация „Колективът“, организатор на Фестивала „Реките на града“ в 7 града, приветства инициативата на министър Попов и подкрепи идеята да се създаде устойчива във времето визия за облагородяване на градските реки. В отговор министър Юлиян Попов потвърди, че още няколко кметове на големи градове са го потърсили с желание да се включат в инициативата, затова МОСВ ще подготви насоки за работа.

„Предстоят още срещи с дефиниране на ясни цели и структуриран дневен ред, необходима ни е координация, намиране и обобщаване на данните, споделяне на информация, създаване на бази данни за реките и картирането им. В процеса ще се включат също Изпълнителната агенция по околна среда и Националният институт по метеорология и хидрология. Всички около тази маса имаме инструменти за контрол и ние трябва да ги използваме“, каза в заключение министър Попов.

Сред участниците в срещата бяха още зам.-министърът на регионалното развитие Николай Найденов, арх. Елица Панайотова от проекта на Столична община „Зелена София“, Деница Петрова от „Грийнпийс“, както и градският активист от клуб „Смисъл“ Иво Анев.