Интервю на министър Нено Димов пред Нова тв

26 ноември 2019 | 18:57
Нено Димов, министър на околната среда и водите, в интервю за предаването „Плюс-минус“ на Нова телевизия


Водещ: Гостува ни в предаването господин Нено Димов, министър на околната среда и водите. Добре дошли, господин Димов.
Нено Димов: Здравейте.


Водещ: Ще говорим за Перник, ще говорим за Ловеч и Плевен – големите проблеми на хората, господин Димов. Но в началото един концептуален въпрос – има ли някаква дисхармония между институциите? Защото някак си остана едно усещане за объркване в медийното пространство, когато говорим за проблеми примерно в Перник. Кое ведомство е виновно или е в неговата юрисдикция – дали Регионалното, дали Околната среда, дали ВиК? Оставки се хвърлят привикват се хора и министри в парламента. Има ли яснота чисто нормативно кой отговаря да речем за язовирите?


Нено Димов: Естествено, че има яснота. Когато говорим за Перник, мисля, че писмото, което аз лично видях през медиите миналата седмица, много ясно показва писмо от ВиК-Перник, което е до съответната водна асоциация в Перник, до областния съвет и до кмета. Това е групата от институции, която трябва да реши проблема. Разбира се, Министерството на околната среда и водите, заедно с Басейнова дирекция, като единна структура ще говоря в момента, отговарят за баланса и управлението на водите, а Министерството на регионалното развитие и благоустройството е принципал на ВиК. Така или иначе, този проблем, който е конкретно в Перник и със „Студена“, трябва да е ясно, че освен „Студена“ като основен източник на водоснабдяване, на ВиК-Перник са издадени още над 25 разрешителни за ползване на други водни обекти, повърхностни и подземни, точно за да може ВиК да прави така комбинацията от снабдяване с вода, че да не се стига до подобни ситуации. Така че това, пак казвам, самото писмо, което те са адресирали, показва кръга от институции, които се справят с проблема на място. И пак повтарям, че над 25 са източниците, които са извън язовир Студена, които са разрешени, те не са разрешени от сега, така че ВиК-Перник има ангажимент, използвайки целия този набор от източници за вода, за да може да осигурява услугата на гражданите в Радомир, Перник и другите, които обслужва в района.


Водещ: Чуха се мнения, че язовирът се източва с месечен график, който министърът на околната среда и водите, тоест вие, одобрявате. И реално и вие имате вина за състоянието на язовир „Студена“ и за този проблем в Перник.


Нено Димов: Ние получаваме информация от местното ВиК за притока, получаваме и искания от местното ВиК за разрешаване с месечен график за водата, от която те имат нужда за питейно-битови нужди. Всъщност и входът, и изходът на информацията е от тях. Ние не можем да знаем по какъв начин те ще организират тези 25 плюс язовир „Студена“ източници, за да могат да осигурят питейната вода на населението в региона, но тук, понеже ние се съсредоточаваме върху един проблем, който е свързан с язовира, няколко пъти експерти казаха един друг проблем, който според мен е много по-значителен, той не е само в Перник, а това е огромната загуба на вода. Защото се говори за 75-80% загуба на вода, която просто изтича в земята. По сметки на експерти, които са правили регионалното прединвестиционно проучване за проект, за който ще кажа след малко, само от намаляване на загубите при реализацията на този проект биха се осигурили водата за два месеца за град Перник. 

Водещ: Това би трябвало да е процес, който от години да се следи. Кой го следи и защо наистина едни подобни проценти са недопустими?


Нено Димов: Това казват експертите. Аз се позовавам на това, което съм чул от експертите по медиите, ние не следим този процес. Но това е огромна загуба. Пак казвам, тя не е само в Перник. Между другото, ние в края на август подписахме с ВиК-Перник проект за около 105 милиона лева, който се финансира 80% от оперативната програма, точно за решаване на този проблем, но може би ще ви е любопитно, аз направих една справка, в Германия водата, която се пада на един човек, е пет пъти по-малко от тази, която е в България като използване. Това пет пъти не е защото ние използваме пет пъти повече вода, а защото това са загубите, които на практика се реализират.


Водещ: Тоест те са калкулирани вътре в тази сметка?


Нено Димов: Те са вътре. Ние всичките плащаме тази вода, която се губи.


Водещ: А какво се прави, за да се реши проблемът?


Нено Димов: Това, което ние можем да осигурим и това, което правим, защото в края на краищата, както казах, това са дружества, които носят своята отговорност, ние сме осигурили немалък финансов ресурс. Август и септември тази година подписахме 12 договора с 12 консолидирани ВиК оператори, на които сме осигурили над 800 милиона лева за инфраструктура, над 610 милиона лева за пречиствателни станции сме дали на общините. Така че това е един много сериозен ресурс, но той не е достатъчен. Сметките показват много повече.


Водещ: Това щях да ви питам, кой контролира фактически тези компании, които се грижат да няма подобна неефективност в крайна сметка?


Нено Димов: Принципал е Министерството на регионалното развитие, но те са компании, които всъщност ние осигуряваме този ресурс, ние сме подпомогнали и МРРБ с парите за прединвестиционните проучвания. Съвсем наскоро сключихме договор за още шест такива регионални прединвестиционни проучвания за шест консолидирани ВиК оператора. Между другото, ако погледнем случая с Габрово, случая с Монтана, там имаше проблеми с водата и след реализиране на такива мащабни инфраструктурни проекти тези проблеми бяха забравени. Така че според мен това е по-дългосрочното, по-устойчивият начин за решаване на проблемите. И от тази гледна точка е важно да се съсредоточим върху реконструкцията, изграждането и модернизацията на ВиК операторите в страната – нещо, за което ние осигуряваме средствата, а те трябва да си проведат съответните търгове и съответните програми, които трябва да реализират.


Водещ: Добре, това е един от големите проблеми. За Перник някакво решение може ли да се каже, срокове? Просто да се ангажирате, сигурно е междуведомствено, но кога този проблем ще бъде решен?


Нено Димов: Основният проблем се решава от ВиК. Впрочем, знам, че днес се е състояла в Министерството на регионалното развитие работна среща, но ние сме осигурили това, което можем да осигурим – тези 25 допълнителни източника, които ВиК има разрешение да направи така организацията, че да добива от тях необходимата вода.


Водещ: Какво, министър Димов, ще кажете на еколозите, които ви искат оставката? По няколко линии ви искат оставката, то не е от днес или от вчера, но сега покрай нека Вит за нарушаване на нейното корито, за нарушаване на риболова, за нарушаване на начина, по който се строи магистралата, като не взема предвид фирмата, която я строи, как всъщност се нарушават природните специфики на реката и т.н.


Нено Димов: Всъщност това, което мога да кажа, е, че ние получихме писмо миналата седмица от областния управител, че ще прави почистване на коритото, но то не отговаря на изискванията на закона, в смисъл, процедурите не бяха спазени и затова ние наредихме спиране. Наложена е санкция на фирмата, която е започнала това почистване. В срок от един месец сме поискали от областния управител проект за възстановяване на коритото и сме поискали възстановяване на природната забележителност.


Водещ: Възстановимо ли е? Ако примерно е разорано коритото, има ли възможност наистина да се възстанови?


Нено Димов: При всички положения сме поискали такъв проект. То може би няма да се възстанови, но функционално със сигурност може да се възстанови.


Водещ: А може ли да доведе до режим на водата и в Плевен, и в Ловеч, и въобще в региона там?


Нено Димов: Режим на водата в Плевен и Ловеч имаше до неотдавна, защото там съвсем по друг начин, коренно различен е случаят с Перник и водата…


Водещ: Да, тук видяхме, че при ремонтните работи изтича пак водата и не стига, и може да се окаже, че я няма.


Нено Димов: Така или иначе, ние сме дали този едномесечен срок, за да бъде възстановено функционално коритото на реката. Там не е спазен законът и затова веднага бяха направени съответните санкции и съответните предписания. Така че, от тази гледна точка, ние получихме информацията с писмото от областния управител, когато вече течеше подобен тип дейност.


Водещ: Тоест топката е само във фирмата, която е сгрешила и ще трябва да плати чисто политически.


Нено Димов: Самият областен управител трябва да спазва процедурата и трябва да знае, че след като изпрати писмо, има поне едномесечен срок – това е най-малкото, в което трябва да минат процедурите, за да може да се предприеме каквото и да било действие, а този срок може да се окаже и по-голям. Ние не се намираме в състояние на форсмажорни…


Водещ: От еколозите казват, че има нарушени европейски директиви и че един подобен казус, визирам река Вит и коритото, могат да доведат и до санкции от Европа.


Нено Димов: Не мисля, че в момента могат да доведат санкции от Европа, но това, което е ясно – че има нарушение на закона. И точно затова има разпореждане за спиране на дейностите и санкция. Точно защото има нарушение на закона. Ако нямаше, нямаше да има тази санкция, за която говорим. Естествено, че има.


Водещ: Сега за друга река да изкоментираме, която също влезе в новините – за Въча. Там от Напоителни системи обвиняват вашето ведомство, че вие сте виновни. Вие казвате – не, вие сте виновни и глоба. За това, че и там протестираха хората, измря много сериозно количество риба. Също екологични проблеми се видяха. Обвиненията пак са към графика за източване.


Нено Димов: Всъщност тук не е въпрос на графика. От НЕК поискаха ремонт на вецове в района, на техни вецове. Ние сме предписали изискване от НЕК да пуска необходимия минимум за екологичния поток, след което сме написали предписание към Напоителни системи през техните системи да наводняват реката с определен обем вода. Това, което при проверка е констатирано – че този обем вода не е в целия си обем пускан, това е проверката. И затова са санкционирани.


Водещ: Те казват, че това, което сте им задали вие, не е правилно. А те са го изпълнявали. А вие казвате, че те не са го правили правилно.


Нено Димов: Ние сме задали, ако не се лъжа,  5 куб.м/сек., те са пускали един и половина, като мога да бъркам в мерната единица, не се сещам. Но, между другото, там проверките продължават, защото има още два или три ВЕЦ-а надолу, проверките продължават. Но, така или иначе, това, което проверката на Басейнова дирекция е констатирала – че необходимото предписано от нас количество вода не е било пускано за оводняване на реката.


Водещ: А може ли да се каже, че именно ремонтните дейности във ВЕЦ „Въча 1“ са довели до тези проблеми или връзка между тях не може да се каже?


Нено Димов: При всички положения, когато има ремонт на ВЕЦ, естествено водоподаването трябва да спре, но ние сме предписали изпускането на определени количества вода. Това, което имаме като информация от НЕК, е, че те са изпускали дори по-големи количества вода, но те не са пускани надолу по графика, който ние сме предписали. И заради това сме наложили санкция.


Водещ: На вас всичките тези проблеми тежат ли ви политически, ще хвърлите ли оставка, както искат еколозите или гледате по-хладно на тези проблеми и казвате – въпрос на натрупани грешки?


Нено Димов: Много естествено, аз не бих се изненадал, от ден първи еколозите ми искат оставката. Това е съвсем нормално, имайки предвид, че ние сме коренно противоположни идеологически линии. Така че това е съвсем в реда на нещата. В края на краищата, когато човек печели избори, печели с определена програма, която изпълнява. Когато тяхната програма им позволи да управляват министерството, което прави политиката по околна среда, вероятно аз ще им искам оставката.


Водещ: Добре, да се възползвам от вашето присъствие. Как гледате на политическата конструкция след местните избори, поглед към парламентарните? Видяхме интересни резултати, въпреки че те не бяха кой знае колко различни спрямо предварителните прогнози. Вашият прочит?


Нено Димов: Всъщност две неща могат да се кажат. Първо, че ГЕРБ спечели тези избори, както спечели европейските избори, ВМРО се представи също изключително добре. Така че от тази гледна точка не виждам някакъв проблем за управленската коалиция, която би трябвало да може спокойно да довърши мандата си.


Водещ: Въпреки че „Атака“ вече е вън?


Нено Димов: В края на краищата ние видяхме и на европейските избори, и на изборите за местна власт, много сериозното и стабилно представяне на ГЕРБ и много доброто представяне на Обединените патриоти. Те знам, че имат в момента 60 кмета. Чух от представители на БСП, че имат подобен обем кметове, така че тук дори виждаме някакво изравняване. ВМРО си удвоиха общинските съветници. Това, което за мен беше по-интересно на тези избори, някак си не беше изненада много доброто представяне на ГЕРБ и на ВМРО, това, което за мен беше интересно, е, че в края на краищата на тези избори поне в София, а и не само в София, ясно си пролича вече единодействието между бившите и настоящите комунисти – имам предвид между БСП и „Да, България“, в която членуват и зелените комунисти, и левите либерали – нещо, което беше много ясно.


Водещ: От там пък имаше обвинение към ГЕРБ, че по-скоро комунистите са там. Престрелка имаше по линия кой има повече комунисти.


Нено Димов: Значи, тук говорим за начин на мислене. Всъщност ние виждаме, че фиксирайки се върху определени теми, това, което представлява Демократична България на практика е единствената истина – нещо, което беше типично за всичките 75 години, че и преди това, на комунизма. То е начин на мислене. И от тази гледна точка, според мен този тип коалиция, която се случи на много места в София, защото и резултатът на Мая Манолова беше благодарение на Демократична България, и техните районни кметове бяха благодарение на подкрепата на БСП.


Водещ: Те биха казали, че са разочаровани от ГЕРБ и някаква част, която преди е гласувала вдясно, сега гласува неутрално, защото Мая Манолова вече е с неутрален профил. Нали знаете там аргументите?


Нено Димов: Всъщност Мая Манолова е острие на БСП. Това естествено е политически трик, в който да се скрие по някакъв начин очевидната симпатия на, както ви казах, новите и старите комунисти.


Водещ: От гледна точка на дясното, смятате ли, че в България все пак има място за една по-крайна дясна формация? Виждаме оттук-оттам се появяват идеи за нови десни формирования. Знаем, че ГЕРБ е по-скоро центристка партия. Коалицията със СДС беше интересна от гледна точка на това, че СДС седят по-вдясно. Но вие следите процесите и е интересно вашето мнение.


Нено Димов: Имал съм случаи при вас да говоря и в ролята си на анализатор. При всички положения консервативно-либералният е големият разлом, който все по-ясно става на политическия терен. Така че до известна степен това, което казах преди малко за ляво-либералната част от центъра на София е едната посока. Много ясна е консервативната политика, която се води примерно семейството, местната общност – това, на което наблягаме в момента.


Водещ: ГЕРБ по-скоро консервативни ли ще бъдат, макар вие да сте по-скоро патриотична квота, така да се каже, грубо казано?


Нено Димов: Аз мога да говоря основно за ВМРО. Ние изграждаме там много ясен консервативен профил в патриотичното, семейното.


Водещ: Вие сте в коалиция с ГЕРБ. Какво е впечатлението ви? Просто защото казвате вдясно са се либерализирали. ГЕРБ какво е?


Нено Димов: Не, те вече не са се либерализирали, те вече са отишли вляво. ГЕРБ е такава партия, каквато беше създадена, но тя има много ясен десен профил.


Водещ: Добре, много благодарим. Нено Димов в „Плюс-минус“.