Интервю на министъра на околната среда и водите Нено Димов в Канал 3 (29 септември, "Беновска пита")

30 септември 2019 | 12:25

Водещ: С предизвикателен въпрос ще стартираме началото на разговора с Нено Димов, министър на екологията. Добре дошъл.

Нено Димов: Добре заварили.

Водещ: Заповядайте. Веднага да ви започна по горещите теми. Екологията, както виждате, става дори вече занимание за 14-, 15-годишни момичета. Малката Грета, която се бори срещу климатичните промени.

Нено Димов: Предполагам, че има и момчета сред тази група.

Водещ: Така де, понеже тя се изяви.

Нено Димов: Това ми напомня някъде ’91-а г. Помните ли Сузуки?

Водещ: Какво за...

Нено Димов: Момиченцето, момиченцето, 12-годишното канадче, което казаха, че спряло света за 6 мин. да диша едва ли не. То направи подобно обръщение в Рио де Жанейро. Това не е първият такъв случай. Това е вероятно вълна, която ще се повтаря през определен период от време. Аз също си спомням един доклад, който беше изнесен ‘89-а г., ако не се лъжа, от представители на ООН, които предвиждаха, че 2000 г. една трета от примерно населението на Камбоджа или не си спомням вече подробности, щеше да бъде удавено под водата. Това са някакви такива нормални неща, които се развиват вероятно. Но като цяло това си е идеология, неведнъж съм го казвал, това е неомарксизъм, който в момента навлиза на терена, защото предишната идеология се издъни, не можа да се осъществи, да го накараме ...

Водещ: Добре, веднага да стъпим на територията на България, да ви попитам – как се прави екологията в България, по правила или с дългия нос на някой, който се оплаква, че надушва миризма или с някакъв високопоставен есемес, който диктува какво да се прави и спрямо кого. И веднага конкретния ми въпрос, до къде стигна проверката, разпоредена от главния прокурор за изгаряне на отпадъци в тецовете Перник, Бобов дол, Брикел и Сливен?

Нено Димов: Може би отзад напред.

Водещ: Давайте.

Нено Димов: Проверката е на финална права. На практика утре е крайният срок, в който, обобщава се през изминалата седмица, утре самият аз ще се запозная с доклада и след това той ще замине към главния прокурор. Но това, което стана ясно още ...

Водещ: Какво знаете предварително?

Нено Димов: Това точно тръгнах да казвам. Това, което стана ясно още предварителни при първите проверки беше, че в ТЕЦ Република в Перник и в ТЕЦ Брикел имаше горене на нерегламентирано гориво. За това бяха наложени принудителни административни мерки и на двата теца. ТЕЦ Република не работи от около седмица, почти три седмици, ако не се лъжа, не работи и ТЕЦ Брикел. До момента, до който не бяха извадени от площадките всичките горива, които не са разрешени по комплексно разрешително. Нещо повече, за ТЕЦ Брикел бяха поставени 10 камери, които да следят онлайн целия процес на подаване на гориво, който е достъпен както до кмета, имам уверението за разговор по телефона с него, в Гълъбово, така и от районната инспекция, където се вижда този процес. Миналата седмица ние направихме едно предложение, което се внесе от народни представители и мина на второ четене в Комисията по околна среда – всички топлоелектрически централи в рамките на два месеца от приемането на тези промени в закона да имат такива камери, които да снимат процеса и той да бъде достъпен и до местната власт, и до районната инспекция и така да сме сигурни, че има контрол 24 часа, 7 дни в седмицата върху горивото, което постъпва, за да сме сигурни, че само разрешено по комплексно разрешително гориво ще може да отива, да се изгаря в тецовете.

Водещ: Така, веднага един уточняващ въпрос, за да стане диалог. Вие наблягате на изгаряне, правене на електроенергия от източници, които са вписани в комплексното разрешение на съответния ...

Нено Димов: ТЕЦ.

Водещ: ... производител, ТЕЦ. Исках да ви попитам, по каква причина обаче, едновременно бяха спрени Брикел и Топлофикация – Перник? Изглеждаше почти като някаква персонална акция, да ме прощавате.

Нено Димов: Не, те бяха спрени едно след друго.

Водещ: Е, в рамките на два-три дена.

Нено Димов: И на площадките на двете имаше нерегламентирано гориво, тоест гориво, което не е разрешено в комплексното разрешително, за разлика например от Сливен, за който ме попитахте, където не беше установено подобно нещо. И на едното в Брикел на лентата проверяващите бяха видели, че има остатъци от такъв тип гориво, тоест е горено.

Водещ: От какво?

Нено Димов: От слама в случая.

Водещ: Сламата биомаса ли е?

Нено Димов: Биомаса.

Водещ: Така, биомаса не е написана формално в разрешението.

Нено Димов: Точно така.

Водещ: Но биомасата не е ли по-екологично чисто гориво от въглищата, например?

Нено Димов: По някои показали биомасата и RDF горивото, което е другото потенциално гориво, което се получава от отпадъци, по някои показатели се доближава до природния газ. Но това не означава, че всяка инсталация може да ги гори. Тоест трябва да се отговаря на определени изисквания и от 2017 г. абсолютно категорично на ниво на ЕС действат т.нар. най-добри налични техники или технологии, които трябва да са налични в ТЕЦ, за да бъде разрешено съответното изгаряне. Тоест това е процедура, която свършва с комплексно разрешително, което изисква този тип най-добри налични техники. Ако ги нямате, вие не може да горите нещо, докато не получите това разрешително...

Водещ: Всъщност вие, доколкото разбрахме всички от изявленията и на Брикел, и на Перник, всъщност те са ви уведомявали всеки месец, че горят биомаса и очевидно може би, вие проверили ли сте дали те нямат съответните инсталации? Това ли е формалният...

Нено Димов: Значи, те не са завършили процеса на издаване на разрешително, тоест не са минали през екологичните процедури и затова нямат разрешение. След като нямат разрешение, нямат право да го горят. Между другото, за това, че миналата година са горили, на тях са им наложени санкции. Мисля, че някъде общите санкции бяха от порядъка на между 70 и 80 ...

Водещ: А по каква причина не им се дава това разрешение?

Нено Димов: Това е процес, който отнема време.

Водещ: Колко?

Нено Димов: Може да отнеме между шест месеца и повече от година.

Водещ: Защо?

Нено Димов: Ами, например в Перник беше поискано от Здравната инспекция да бъдат направени тестови замервания, за да може тя да се произнесе дали тези замервания, тоест дали резултатът от такъв подобен тип горене ще бъде вреден или не за здравето на хората. Вие не може да кажете, от централа до централа има разлика. Затова и тези най-добри налични техники, за които говоря, не са една, която трябва да се приложи навсякъде.

Водещ: Добре де, но Здравната инспекция в Перник, че ви прекъсвам, не знам какви измервания е направила, но после се оказа, и самите граждани, които подадоха сигнал в Перник, аз затова използвах в анонса на темата, че дългият нос ли е този, който диктува правилата в екологията, в кавички, нали, казаха, че всъщност миризмата на бакелит не идва от ТЕЦ, Топлофикация – Перник, а идва от Стомана.

Нено Димов: От Стомана. Това е последващ случай, който е установено, че идва от Стомана. Там също не е изпълнявано комплексното разрешително.

Водещ: Ама Здравната инспекция като е правила...

Нено Димов: Моля? Не, тук говорим за Районната инспекция по околна среда. А Здравната инспекция е тази, която трябва да се произнесе...

Водещ: Да, извинявайте. Районната инспекция, която е уж на ваше подчинение, но има самостоятелно, нали така.

Нено Димов: Така. Те са второстепенни разпоределители. На практика аз мога да назнача директора, оттам-нататък те са самостоятелен орган.

Водещ: Защо Стомана Индъстри е била, изглежда като толерирана?

Нено Димов: Всъщност не. На практика едно от нещата, които направихме, но аз съвсем целенасочено поисках то да не бъде обявявано публично – докато беше спряна Топлофикацията в Перник, сложихме допълнителна станция за измерване на въздуха...

Водещ: Не искахте да обявявате публично ... Правите новина в момента. Вие сте знаели за Стомана Индъстри...

Нено Димов: Не, не за Стомана Индъстри. Аз исках да видя, докато теца в Република не работи, какви ще бъдат показателите на въздуха, всъщност три дена беше замервано за станция, за да не стане ясно, да не би някой да спре нещо...

Водещ: И какво се оказа...

Нено Димов: Всъщност се оказа все пак, че замърсяванията с фини прахови частици и серни окиси са по-високи, когато теца заработи. Те са пак в рамките на нормата, но са чувствително по-високи от тези, когато теца не работи. А откритието ...

Водещ: Когато теца не работи, са по-високи.

Нено Димов: Извинявайте, когато теца работи. Лапсус. Когато теца работи...

Водещ: Последно?

Нено Димов: ... серните окиси и фините прахови частици са по-високи, въпреки че те пак са в нормата, но са по-високи...

Водещ: Какво гори теца под ваш контрол?

Нено Димов: Въглища.

Водещ: Гореше само въглища. Ами, ето. Значи, биомасата и въглищата, ако така разсъждаваме...

Нено Димов: Ако трябва да го кажем, ако трябва да разсъждаване ясно, горенето на горива от отпадъци е много по-екологично не само от гледна точка на чистотата на въздуха, но от гледна точка на чистотата, на управлението на отпадъците. И неслучайно два от градовете, които са обявени за зелени столици на Европа ’10-а и ’14-а г. Копенхаген и Стокхолм, ако не се лъжа, имат инсталации за изгаряне предимно на отпадъци. На ниво ЕС се горят три пъти повече, извинете, 10 пъти повече отпадъци, отколкото в България. Ние горим около 3,3%. В ЕС средното...

Водещ: Да, и това някак си е наша гордост, че ние горим 3,3%.

Нено Димов: Че горим толкова малко.

Водещ: Да. Защо е ...

Нено Димов: Така че следващите около 15 г. ние трябва да постигнем минимум 25% изгаряне, минимум, ако искаме да следваме европейската политика,

Водещ: Добре, ако следваме тази европейска политика, вие сте модерен човек, европейски ориентиран, вие сте не само политик, вие сте и анализатор, аз обичам тази ваша страна и понякога говорим на тези теми. Трябва ли някак си да ускорите процесите, да дадете разрешение за горене на биомаса на всичките тези електроцентрали, които са го искали това?

Нено Димов: Пак казвам, не може да бъде дадено на всички, защото не всяка електроцентрала е пригодена да гори подобно нещо, без това да бъде вредно за човешкото здраве и за околната среда. Има заявени такива процеси и започнали...

Водещ:  Кои са заявили, имате ли представа?

Нено Димов: В момента има... В Сливен вече, доколкото знам, е минало и съдебно решение, за Сливен е едната. В Русе е в начална фаза, има заявено инвестиционно намерение. Там предстои да се прецени дали ще има оценка за въздействието или ще има преценка за въздействие върху околната среда. Ако трябва да сумирам, до момента има 10 решения на различни районни инспекции да не се извършва ОВОС, а да се прави преценка...

Водещ: И защо трябва съдът да ги отменя?

Нено Димов: Не, не, казвам за районните инспекции. Има 10 решения да не се извършва ОВОС. Има 9, които са отказани и 5, които са пратени на оценка. Тоест виждате много различна картина – 10 тръгнали, 9 отказани, 5 на ОВОС. Зависи от конкретната ситуация.

Водещ: Добре, на какъв етап са конкретните централи, които вие бяхте спрели – ТЕЦ Перник, Брикел...

Нено Димов: ТЕЦ Перник работи, като ТЕЦ Перник сме направили необходимото, за да има почти ежедневен контрол върху горивото...

Водещ: Не, не, на какъв етап са за разрешение за биомаса?

Нено Димов: Подали са инвестиционно намерение в съответните районни инспекции. Районните инспекции трябва да се произнесат дали ще се ходи на ОВОС...

Водещ: Колко време ще се бавят?

Нено Димов: Не мога да ви кажа колко време ще се бавят.

Водещ: Няма ли срокове?

Нено Димов: След това, независимо от това дали ще има едната или другата процедура, тя ще бъде финализирана с комплексно разрешително – промяна на това, което те имат в момента, или издаване на ново, в зависимост колко сериозна е промяната, която ще искат.

Водещ: Срокове?

Нено Димов: Пак казвам, сроковете варират между 6 месеца и могат да бъдат много по-дълги. Могат да отидат и до година, и до година и половина.

Водещ: Знаете, че дори прокурорските проверки продължават 2 месеца и могат да бъдат удължавани до още 2 месеца.

Нено Димов: Докато нямаме гаранции, че това няма да уврежда околната среда и здравето на хората, не може да бъде давано подобно разрешение. Така че това не е само проблем на околната среда. Ние имаме съгласуване задължително с местната власт. Имаме задължително съгласуване с районните здравни инспекции...

Водещ: ... това съгласуване с местната власт, кметът на Перник и жителите на Перник, се оказа, че замърсяването и миризмата на бакелит не е от ТЕЦ Перник, а от Стомана Индъстри. Разбирате ли колко разтегливо поставяте въпроса?

Нено Димов: Нека да разделим нещата. Когато говорим за изгарянето на горива от отпадъци, когато говорим за притеснение за притеснение за здравето на хората и околната среда, компромис не може да се прави. И колкото време е необходимо, толкова време ще бъде процедурата. Тя може да приключи с отказ, каквито 9 случая имаме до момента. Така че тук не може да се прави този компромис. А що се отнася до случая със Стомана, там безспорно ще бъде направена санкция, защото те не са спазили съответното комплексно разрешително.

Водещ:  Говори се, че те само ще бъдат глобени.

Нено Димов: На този етап – да. Но санкцията е между 10 и 500 хиляди лева. Така че все пак това са доста сериозни санкции.

Водещ: Голяма работа. А ще ги спрете ли, докато се отстранят...

Нено Димов: Това вече е отстранено. Но ако се повтори – естествено. Ако има рецидив – естествено. По същия начин, по който действахме с ТЕЦ Република и с Брикел, няма да има разлика.

Водещ: А въпроса с разрешителните за биомаса отново е валиден по същата схема и за Брикел, и за Бобов дол, и за Сливен, и т.н.

Нено Димов: Да, за всички, които имат желание да минат на тези горива, те трябва да минат през тези процедури, защото в противен случай, пак казвам, не може да се прави компромис със здравето на хората и с качеството на околната среда. След това, разбира се, те трябва да гарантират собствения си мониторинг, използването на най-добрите налични технологии и т.н.

Водещ: Добре, вие готов ли сте, например –ето, ние с вас досега не сме направили нито една собствена инициатива, обичаят гостите да предлагат инициативи, които да ги осъществим с Канал 3 и радио К2. Готов ли сте, можем да бъдем, как се казва, публичния наблюдател, да визуализираме как се издават тези решения за горене на биомаса, например да вземем един ТЕЦ Перник и да проследим сроковете, аргументите и всички дейности, които се правят. Съгласен ли сте?

Нено Димов: Ще видим този, който е в най-начална фаза, за да можем да проследим всички стъпки. Ще видя кой е в най-начална фаза, за да можем да проследим всички стъпки. Нека да го направим.

Водещ: За да може това, за което говори вицепремиерът Томислав Димитров, министър-председателят Борисов, да може да се получи една по-голяма прозрачност, да не светят червени и сини лампи и съмнения, че някой манипулира под маската на здравето на хората, някои икономически процеси. Защото все пак знаете, че спирането по подобен начин на предприятия води до икономически загуби, те не могат да плащат заплати на работниците си.

Нено Димов: Да, да, разбира се, че води до икономически загуби. Това е ясно. На всичкото отгоре хората в Перник...

Водещ: А пък в Перник знаете, че спряха и топлата вода, че се скъса водопроводът и спря и студената вода.

Нено Димов: Водопроводът вече да...

Водещ: Случи се по друг повод.

Нено Димов: При всички положения не трябва да бъде избирано между това дали да дишате чист въздух или да имате топла вода. Така че трябва да бъдат направени необходимите стъпки. Но това спиране беше задължително от гледна точка на това, че не може да има изгаряне на нещо, което не е разрешено. Когато се получи разрешението – аз нямам нищо против, нека да проследим изцяло един такъв процес...

Водещ: Да, именно затова искам да проследим един цял процес, да видим кой бави тези разрешения, какви критерии ползва, има ли някакви лични интереси, възползват ли се конкуренти, да влияят, защото това е и на местно равнище, нали знаете.

Нено Димов: По принцип процедурата по комплексните разрешителни е една от най-тежките процедури. Но от края на август тази година влезе в сила една промяна в закона, когато стартирах още като министър, да могат да бъдат направени съвместяване на най-тежките процедури – процедурата по ОВОС, по комплексно разрешително, и ако е необходимо, процедурата по СЕВЕЗО. Това са трите най-тежки процедури и още в началото при разговорите с представители на бизнеса се ориентирахме в две посоки – да има възможност и по сега действащия процес, защото се оказа, че някои от фирмите и от бизнеса предпочитат този, и да има възможност за съвместяване, като в самото начало избирате кой от двата пътя да поемете и след това карате по този, който сте избрал. Така че на практика, мисля, че от 29 август влезе и тази нова опция, която според мен ще ускори няколко пъти процеса. Но тези, които вече са стартирали, ще си карат по старата процедура.

Водещ: Тук направихме новина всъщност, че медиите – даже аз бих поканила и други колеги, защото тази тема беше в интерес на всички медии – да се организираме...

Нено Димов: Аз мисля, че тя е в интерес на цялото общество.

Водещ: ... както примерно къщите за гости ги наблюдаваха всички медии, така всички медии, правим новина в момента, вие сте съгласен, всички медии да проследим един процес на издаване на разрешение за горене на биомаса.

Нено Димов: Дали ще бъде биомаса, дали ще бъде ЕРД, дали ще бъдат и двете... Нека да видим, при всички положения тук трябва да се види дали е необходимо съгласието от този, който е стопанския субект, но мисля, че няма да има проблем.

Водещ: Бързо, че ни останаха на няколко минути, да минем по няколко важни въпроса. Ще има ли Биг Брадър с тецовете? Защото депутати от Обединени патриоти и ГЕРБ внесоха проект за промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и искат видеонаблюдение в тецовете. Вие вече споменахте, и кметовете да следят какво ще се гори, и специални комисии в РИОСВ. Как ще се реши този въпрос?

Нено Димов: На практика този въпрос вече е решен в Брикел, в рамките на два месеца ще трябва да бъде решен и в останалите...

Водещ: Кой трябва да инвестира в тези камери?

Нено Димов: Самите тецове ще инвестират, но в интерес на истината...

Водещ: Колко ще струва това?

Нено Димов: Не мога да кажа колко, но надали е сериозна инвестиция. ТЕЦ Брикел го направи буквално за няколко дни. И ние в петък, на 20 септември, видяхме при проверка, че са инсталирани камерите. В понеделник до обяд вече имахме визуален достъп до 7 или 8 от всичките 10 камери, които са там. Така че това става относително бързо и не е някакъв... на нивото на ТЕЦ това не е някакъв съществена инвестиция, за да бъде пречка. Но от друга страна контролът, защото там има изискване 6 месеца да се пазят тези записи, тоест да сме сигурни, че горивото, което се изгаря, задължително е това, което е разрешено. Това е ключът.

Водещ: Да, така е и по Закона за радио и телевизия, ние трябва да пазим 6 месеца записите от ефира.

Нено Димов: Ние взехме малко от радио и телевизия, малко от митническите складове...

Водещ: Кратко, защото това е и предизборна тема. Даже имаше някакъв дебат в интернет, който прочетох, който не знам защо никой не го е проследил. Дебат за чистотата на въздуха в София. Как стоят нещата, кои са първенците и кои са двойкаджиите от градовете?

Нено Димов: Вече 9 града на практика покриха нормите, от градове в наказателната процедура, които бяха на практика в Североизточна България целия регион – и Варна, и Добрич покриват, Ловеч, Стара Загора, Сливен, Димитровград. Може би няма да мога да се сетя всичките 9. В другия край са градове като Видин, като Горна Оряховица, които са в доста по-сериозно затруднения в момента. А градове като София и като Бургас, например, които все още не покриват, но те постоянно, вече това е тенденция от 7 години, измерванията, всяка година пада броят превишавания. Така че те също са потенциално градове, които скоро ще излязат. Но тук и най-трудно се постига, защото са необходими най-много инвестиции. Именно поради тази причина всъщност аз успях да договоря и поех оперативната програма с около 115 млн. лева ресурс, в момента тя отива на 700 млн. ресурс за тези градове.

Водещ:  Кой ще ги даде?

Нено Димов: От оперативната програма, от неща, които успяхме да пренасочим. На практика в момента вече са първите 6 града миналата година подписахме споразумение, през този и следващия месец за електрификация на транспорта ще подпишем с 10 града, текат оценките в момента. До края на годината ще отворим нови, може би около 100 млн. лева за тези градове, които не можаха миналата година да се включат за тях. Допълнително в  3-годишната бюджетна програма са предвидени отново 100 млн. лева, които да бъдат инвестирани. Фокусът върху въздуха е изключителен на цялото правителство и резултатите са факт. Вече 9 града са извън.

Водещ:  Две изречения само за финал, че просрочихме много времето. Дойде новина от Южна Корея при посещението на министър-председателя, че Корея иска да инвестира в производството на електрически батерии за автомобили – тук го обсъждахме с Караниколов това – и в завода за боклук на София. Какво е по силите на МОСВ да привлечем тези инвеститори?

Нено Димов: Самият факт, че ние ще инвестираме около 500 млн. лева в електрификация на транспорт в България, вече е необходим, има необходимост от много сериозни батерии, така че сигурно това е пазар, който те няма да пренебрегнат.

Водещ: А за боклука?

Нено Димов: За боклука – там си вървят процедури, там има средства, които са предвидени по оперативната програма. И вече който Столична община реши да изпълнява проекта през всичките процедури, то ще бъде финансирано през ОПОС.

Водещ: Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех.

Нено Димов: Благодаря.

Водещ: Уговаряме се през седмицата да организираме наблюдението...

Нено Димов: Ще проверя кой е този в най-ранен етап и ще тръгнем да следим по този най-ранен етап, да видим какъв ще бъде изходът, защото той може да бъде и негативен.

Водещ: Ще поканим и други медии, ако искат. Благодаря ви още веднъж.

Нено Димов: Довиждане.