ИНТЕРВЮ С МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ В ПРЕДАВАНЕТО "ОЩЕ ОТ ДЕНЯ" НА БНТ1 НА 24 НОЕМВРИ 2017 Г.

27 ноември 2017 | 12:54

Водещ: Здравейте, първият ни разговор днес е с Нено Димов, министър на околната среда и водите. Здравейте, господин министър.

Нено Димов: Здравейте, добър вечер.

Водещ: Основната тема, за която ви поканихме, е това – какъв въздух дишаме, как да се справим с проблемите, защото очевидно проблемът е доста сериозен. Но, преди това няма как да не ви попитам, днес стана ясно, че една екоорганизация ви иска оставката, това не за първи път се случва?

Нено Димов: Поредното, но при всички положения да минем към сериозната тема...

Водещ: Несериозно е, според вас това, няма да го коментирате, не желаете и не намирате за нужно?

Нено Димов: Не. Сериозната тема е качеството на въздуха в България, може би не само в България, проблем в тази сфера имат 16 държави в ЕС и значително повече извън.

Водещ: Да, в никакъв случай не сме със съзнанието, че България е най-мръсната столица в Европа, както излезе такава информация, или че други нямат проблеми. Какъв въздух дишаме, да почнем от тук? Колко мръсен наистина е?

Нено Димов: Няма директно количествена стойност, но има една поредица от замърсители, които се разглеждат по законодателство, и европейско, и българско. Като се изключат фините прахови частици, по всички останали ние изпълняваме нормите. Тоест, при нас има един единствен проблем и той не е малък. В редица столици има проблеми, в големи градове с азотни окиси и други замърсители, а при нас това беше и вече не е проблем устойчиво, той е решен. Остана проблемът с фините прахови частици, които не трябва да подценяваме. Факт е, че за последните пет-шест години при различни метеорологични условия имаме тенденция, която е устойчива, за намаляване особено на средногодишните концентрации, които се измерват, но сме далеч от постигането на нивата, които трябва да бъдат за устойчив и здравословен начин на живот. Трябва да подчертая, че основното нещо, което ни дава чистият въздух е свързано със здравето и живота ни.

Водещ: Това е така, безспорно, фините прахови частици, два казвате днес на конференцията, на събитието медийното, което имаше – два са основните източника. Така ли е?

Нено Димов: Два са основните източника, домашното, битовото отопление, което е най-съществения, автомобилния транспорт, който също е съществено на второ място. А на трето място там, където на практика са взети най-много мерки, и то просто се споменава за пълнота е индустрията и енергетиката, но на практика ние от там не може да чакаме много подобрения, тъй като са взети достатъчно много мерки и част от намаляването през годините е именно взетите мерки в тези два последни сектора. Може би трудността, която има при взимането на мерките при битовото отопление и транспорта е, че те са твърде комплексни, твърде сложни, включително и социално.

Водещ: Да, може ли да поговорим в детайли за това. Сега, вие казвате въглищата са ни проблем, твърдото гориво, което се използва...

Нено Димов: Твърдото гориво, това са въглища, брикети и дърва...

Водещ: Какво да направим сега, не можем да спрем, да кажете на хората – спрете да се отоплявате по този начин?

Нено Димов: Може би първо трябва да кажа една информация, между 13 и 20 този месец направихме едни замервания, с мобилните станции, които имаме Министерството на околната среда, в няколко типични района на София – два, които се отопляват на ТЕЦ, един, който се отоплява на твърдо гориво и един, който е типичен транспортна станция. В първите два и последния нямаше превишаване в нито един момент. Пак искам да подчертая, това не е репрезентативно, защото е само седем дни, но е по някакъв вид показателно. Докато там, където се отоплява на твърдо гориво имаше превишение и то точно в периода от 17 до 23 часа, тоест точно когато хората влизат да се отопляват. Ако беше лесно отдавна щеше да е решено не само в България, а и в Европа, може би и извън Европа. Ясно е, че не е лесно. Ясно е обаче, че трябва да бъдат предприети мерки и когато говорим за въглищата и за твърдото гориво като цяло, едно от нещата е, че трябва да бъде въведен стандарт за допустимите въглища и брикети за съдържание на сяра и пепел, които  са допустими на пазара.

Водещ: Нашите са богати на сяра и пепел, особено тези, които са на пазара?

Нено Димов: Особено на пепел, на сяра, но особено на пепел.

Водещ: Добре, как може да се промени това, какво ще направите, за да го промените?

Нено Димов: Търговците ще трябва да намерят такива въглища, които отговарят на определен стандарт, и казвайки това, ние в момента проучихме през последните шест месеца доста сериозно опита, който има основно в Централна и Източна Европа и полският модел, те са въвели подобни стандарти, най се доближава до българската ситуация. Не може да го прехвърлим едно към едно, но в момента работим за адаптация на този модел, защото това е най-близкото, може би по исторически данни, и по това, че в Полша също има много въглища е близко и може би приложимо, което всъщност се гледа на експертно ниво и ще вървим в тази посока. След днешната конференция като че ли на политическо ниво имаме съгласие, че това е една от посоките. Например, една е мярката, която е доста лесна, просто иска организация, това е дървата за огрев да бъдат сухи. В края на краищата ние сечем и директно горим, а се оказва, че само ако бъдат сушени за година и половина, тоест отсечени по-рано и продадени след година и половина, до 40 процента може да намалеят отпадните фини прахови частици, въобще замърсяването на въздуха, което не изисква средства, то изисква просто по-добра организация. Когато говорим например за уредите, които отопляват, това е – едното е горивото, другото са уредите, те също ще трябва да бъдат подменяни с нови с течение на времето, никой няма да задължи да дойде в къщата ви и да каже – трябва да смените. Но сме си говорили с министъра на икономиката, че стандартите, екостандартите, екоизискванията, които трябва да влязат през 2022 г., или 2024-та, не си спомням, могат да влязат и по-рано в България. Разбира се това трябва да го дискутираме и днеска имаше начало на такъв разговор с бизнеса, колко бързо може да се пренастрои и да произвежда.

Водещ: Аз това исках да ви попитам, вие хубаво казвате някакви мерки, обаче отговорът на бизнеса какъв е, съгласни ли са с това, което чуват или започват някакви обструкции?

Нено Димов: При всички положения те трябва да кажат, те имат складови наличности, които да трябва да могат да реализират, те имат, това е производство, не се сменя за една нощ, тоест те трябва да се нагласят към него. И трябва да намерим онази пресечна точка, която от една страна да им даде възможност плавно да преминат, второ, по-скоро да започне производството на този тип. Защото в края на краищата, ако погледнем западноевропейските държави при тях това до голяма степен вече е факт и вече се случва и то от години. Аз съм доста добре запознат с това, тъй като повече от 20 години работя в подобна сфера с държави от Западна Европа и там това е факт. Действително замърсяването е много по-малко от битовото горене. Вярно, че там и горивото и уредите са по-добри, но поне едно от двете да се опитаме, а защо не и двете.

Водещ: Как обаче да речем в ромските квартали, където знаем, че горят всичко, което става за горене, за да се отопляват, ще въведете тези изисквания, проблемът не е малък? Усмихвате се.

Нено Димов: Не, тъжно ми е, защото, това е един може  би от много сложните въпроси, ние имахме дълъг разговор с кмета госпожа Фандъкова по този въпрос. Ясно е, че трябва да адресираме този проблем, но той е изключително сложен, защото на практика по този начин се получава един терор, който може би не е само в ромските квартали, горейки гуми, горейки дрехи втора употреба и прочие, това замърсява, хората наоколо дишат нещо, което изобщо не става за дишане. То не е въпрос само на фини прахови частици тука. Ако ние погледнем реалното изгаряне има толкова много изисквания, за да направите подобен инсинератор, а там просто се гори в двор или в къщата. Само че, от друга страна още нямаме отговор как точно, за да влезнеш в къщата някой трябва прокурорска заповед. Тоест, това е много сложен организационен въпрос и кой точно ще бъде органа, кои ще са органите, които ще направят проверката и ще направят санкцията. Но така или иначе, пак казвам, ние имахме много дълъг разговор с нея и сме тръгнали да търсим това решение и съм сигурен, че ще го намерим, защото когато човек търси – намира.

Водещ: Ние сякаш се съсредоточихме с вас в разговора си за София, а имате ли разбирането, как реагират кметовете?

Нено Димов: Различно, различно. На практика кметовете на едни градове реагират... Говорехме за София, защото просто...

Водещ: Да, оттам тръгна разговорът ни...

Нено Димов: Има кметове, които може би до ден днешен не си дават сметка, или достатъчна сметка за сериозността на този проблем. Има други, които са много по-активни. Трябва да кажем, че и общините имат различна приходна част, може би има директна връзка между състоянието на качеството на въздуха, най-замърсените, с най-много превишения са градове като Видин, като Монтана, като Горна Оряховица, които са с доста по-малки възможности. Това е и пряко свързано с възможностите на населението в тези градове, за разлика да кажем от София, от Варна, където е в обратната посока, взимат се марки, инвестира се и качеството се подобрява с годините. Така че, това е до голяма степен и въпрос до бедността, той не може да бъде адресиран еднозначно, затова е и сложно решаването, защото имате прекалено много компоненти.

Водещ: Чух днес да казвате, като казвате за бедността, направих тази асоциация. Вие казвате – виждали сме автомобили, от които излиза черен пушек?

Нено Димов: Да.

Водещ: Значи всички знаем, че няма да видим от скъп луксозен автомобил да излиза черен пушек. Пак отново става въпрос за автомобили, които са втора ръка, стари автомобили, хора, които толкова им стигат възможностите. Ще ги спирате от движение ли?

Нено Димов: Само че, има такива автомобили, които не пускат черен въздух, тоест тука ние говорим за техническото състояние на автомобила, тука ние не говорим за годините. Когато един автомобил е в неизправно техническо състояние е нормално да бъде спиран от движение, до момента, в който бъде изправно технически.

Водещ: Ще ги спирате ли автомобилите, какво ще правите?

Нено Димов: Това, което днеска заяви министърът на транспорта на нашата конференция е, че се върви в тази посока. Нещо повече, законът, който е приет и който... всъщност не знам дали го приеха или още е в парламента, но е в процес, предвижда спиране и сваляне на табелите, докато бъде възстановена техническата способност на автомобилите...

Водещ: В сервизите да бъдат сваляни, това беше една от идеите, табелите...

Нено Димов: Дали ще бъдат сваляни в сервизите, или не, това е организационен въпрос, не е толкова важно. Важното е, че когато той е неизправен не може да се движи, защото е опасен. Дали е опасен за това, че може да предизвика катастрофа или затова че отравя въздуха, той е опасен и не трябва да му се разрешава да се движи. Аз разбирам, че това отново казвам, е социален проблем и трябва да се намери тънкия баланс, но от друга страна нима здравето и живота ни не е ценно? Ние говорим за трагедиите, които се случват по пътищата с катастрофите, а защо не кажем, че това се случва и с въздуха, който дишаме и който пряко се отразява на здравето ни.

Водещ: Имате ли някакви данни, конкретни цифри, които може да ни кажете? Да речем кой район, кой град в България, по традиция е с по-замърсен въздух? Като говорим за замърсен въздух, нали знаете, докато не почетем нещо, някакви цифри, които да ни дадат база за сравнение, не можем да се стреснем, не може да разберем това.

Нено Димов: Видин, доколкото си спомням беше със 196 превишения, при разрешени, мисля че от порядъка на под 50, тоест много над. София е точно на другия край - все по-близко до постигане на нормите. Споменах за Горна Оряховица, за Монтана, които са при по-замърсените, Варна е при по-малко, Бургас има...

Водещ: Говорим в пъти над нормата замърсяване...?

Нено Димов: За някъде говорим в пъти над нормите, за някъде говорим почти на границата на нормите. Тоест, не може да се каже, че е едно и също във всичките 25 града, в които в България има превишаване на нормите. Тука има и нещо друго важно. На практика, много е важна цялата система за мониторинг, тези 38 станции, които мерят качеството на въздуха. Те са разположени по определени методики през годините, но самите директиви на ЕС показват как трябва с развитието на града да бъде развита и тази мониторингова система. Например в Пловдив преди две години в широкия център, ако може така да го кажем, имало е две станции. Едната е преместена в квартал „Тракия” от широкия център именно за да покаже друг тип. Ако центърът е административен, жилищен, транспортен и всякакъв вид, другият е по-специфичен. Така че, с развитието на градовете, те са живи, те растат, трябва да се променя и тази система, за ад може да дава адекватна информация, нещо, в което може би ние не сме достатъчно активни в търсенето на правилните според изискванията на европейското законодателство разширяване на градовете.

Водещ: Ако приемем, че бъдещето е на електромобилите, в тази посока мислите ли да поощрявате хората да си купуват електромобили?

Нено Димов: Не само, между другото основното изказване на министъра на икономиката днес беше, че не просто ще търсим поощряване за електромобилите, той търси инвеститори. Предстоят срещи с инвеститори, които да дойдат в България да произвеждат електромобили. Тоест, може би само тука да отворя една скоба. Самият факт, че днеска бяха представени шест министерства, плюс председателят на парламентарната комисия по околна среда, показва колко сериозно на политическо ниво виждаме проблема и имаме политическа воля да го решим. Затова говоря от името и на колегите, които днеска по време на конференцията направиха своите изказвания. Министърът на икономиката Емил Караниколов това каза – аз търся хора, които да инвестират в България и да им направим максимално добрите условия така че, да произвеждат тука и да може да се продава, да се даде тласък на това развитие. Министърът на транспорта господин Московски каза, че ще работят за разширяване на мрежата, в която да може да се зареждат, защото вие освен да имате кола, трябва да можете да я заредите някъде.

Водещ: Да, трябва да имаме условията, да ни ги предоставите и да ни подтикнете да изберем електромобила.

Нено Димов: Точно така, така че това също е нещо, в което започва да се работи.

Водещ: Мислите в тази посока.

Нено Димов: Тоест, има го движението, естествено не може да стане за една вечер.

Водещ: Грози ли ни наказание някакво, процедура, наказателна за чистотата на въздуха?

Нено Димов: Ние сме осъдени като държава, но аз така и завърших моето представяне днес. Всъщност, ако ние се правим, успявайки да създадем по-здравословна среда, както страничен ефект ще бъде и изпълнение решението на съда. За мен това е страничен ефект, основното е фокусирането върху здравословната среда за живот на българските, а и на европейските граждани. Казвам го това, защото по време на председателството една от двете български теми, които са приоритет, тези, които са извън поставените от дневния ред на комисията, е именно чистотата на атмосферния въздух. И с Европейската комисия на 5 и 6 февруари организираме едно от двете мероприятия на високо ниво по време на председателството – екоиновации в сферата на опазване чистотата на въздуха. Така че...

Водещ: Довършете изречението, извинявайте, прекъснах ви, защото искам да ви помоля да сменим темата, последни минутка и половина-две остават до края на разговора, така че ако искате да кажем още последно финално изречение по темата за въздуха.

Нено Димов: За мен това е важно, има ясно изразената политическа воля, има единството на всички колеги които бяха днеска плюс парламентарната комисия по околна среда, така че смятам, че ще вървим в правилната посока и дори ще предотвратим и санкциите, които ни грозят от Брюксел.

Водещ: Дано да е така, защото е в интерес на всички ни. В началото на седмицата обаче една тема да изчистим едни неясноти. Става въпрос за втория лифт над Пирин в Банско. Домакините на срещата бяхте вие, вицепремиерът Валери Симеонов. От вас домакините, разбрахме, че еколозите нямали против втори лифт на Банско, в последствие стана ясно, че еколозите са казали, че такова нещо не са се съгласявали, само са говорили, че може да бъде увеличен капацитета с увеличаване на работното време, така може да се реши проблема. Къде е истината и ще има ли втори лифт на Банско?

Нено Димов: За да има втори лифт на Банско трябва да има инвеститор, който иска да даде инвестиционно предложение, до момента такова няма, до момента не може и да има такова, поради ограничения, които има на по-ранни стъпки, които дискутирахме  понеделник. Това са планове аз управление, който трябва, знаете новият план е в съдебна фаза, трябва да бъде променен стария, защото отдавна е изтекъл и концесионния договор, който също трябва да претърпи промяна с оглед новите закони, които са направени, той е от 2001 година, 16 години има достатъчно много промени в законодателството. Така че, това са първите стъпки, за да може изобщо да има инвестиционно намерение и ако такова има то трябва да мине през оценка за въздействие на околната среда, обществено обсъждане, разглеждане от Висшия експертен екологичен съвет и едва тогава да говорим дали ще има или няма. Това, което за мен беше много очевидно в този разговор е, че бяха повдигнати от всички представени неправителствени организации най-различни въпроси, но не екологични. Имаше демографски, икономически, в които аз не бих иска да навлизам, но нямаше нито един на практика чисто екологичен въпрос.

Водещ: Тоест опасението е, че ако се даде разрешение на строителство на спортно съоръжени, опасения че ще бъде изсечена гората, вековни гори, че покрай съоръжението ще се нароят хотели, или някакви други сгради.... За това?

Нено Димов: Нека да сме кристални ясни, в рамките на парка не могат да се строят хотели. Единственото, което може да се строи са писти, съоръжения и техническа инфраструктура около тях, нищо друго.

Водещ: Няма да го променяте това в новия план?

Нено Димов: Не може, тук не говорим за другото, говорим за закона. Това не може да бъде променяно категорично. Така че, става дума само за лифт, между другото си говорехме за електромобилите. Лифтът е електромобил, той се придвижва с електричество, много по-чисто от всички коли, които в момента на бензин, на дизел се качват на Бъндеришка поляна и замърсяват много повече околната среда.

Водещ: Благодаря ви за този разговор. Нено Димов, министър на околната среда и водите. Благодаря ви.